Feeds:
Innlegg
Kommentarer

About: Nina Bråthen Goa

Nettsted
Detaljer
Jeg jobber som samhandlngskonsulent ved utredningsenheten på Borgestadklinikken. Hovedoppgavene i denne jobben er å forsøke å finne frem til hvilke aktuelle tilbud som finnes og hvilke tilbud som passer best til pasientenes ønsker og behov. Mitt hovedfokus vil være temaer som skaper undring hos meg i min hverdag.

Posts by Nina Bråthen Goa: