Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FASD’

FASD kampanjebilde 9.9.14

FASD kampanjebilde 9.9.14

Mitt navn er Lena. Min mor drakk alkohol frem til hun var i fjerde måneden da hun var gravid med meg. Jeg ble fødd med en livslang skade på min kropp og hjerne. Jeg har Føtalt Alkohol Syndrom; som ofte bare kalles for FAS. I dag er det 9. september og den internasjonale FAS – dagen. Mitt håp for denne dagen er at alle skal få mer kunnskap om hvordan alkohol skader et foster og hvordan det er å ha en alkoholrelatert skade, og at det ikke er noe skamfullt!
Jeg synes det er viktig med åpenhet.

Jeg var født med hjertefeil, som trengte mange operasjoner, klumpfot, og deformerte fingre på 3.og 4. ledd på begge hender.
Min skade på hjernen førte til lærevansker, problemer med matematikk, og andre ting som jeg strever med hver dag. Jeg vokste opp i fosterhjem fra jeg var ca 1 og et halvt år gammel. Jeg har normal IQ, men strevde i skolen med oppmerksomhet, læring, og å fokusere i klassen.

I dag er jeg voksen og er selv blitt mamma. Og være alenemor er ikke lett for noen, men å være alenemor når du har FAS er tøft. Det kan for eksempel være vanskelig å hjelpe barnet mitt med lekser. Spesielt matematikk og engelsk, og grammatikk. Men skolen tilbyr leksehjelp, og har bra samarbeid med dem. Det kan også være vanskelig å sette grenser, og stå ved dem. Jeg har hjemmehjelp 2 timer i uken og besøk fra psykisk helse-tjenesten i kommunen der jeg bor, 2 timer i uken. Det er en støtte.

FAS gjør også at det er vanskelig for meg å huske og planlegge. Jeg prøver forskjellig selvhjelpsteknikker, så som bilder med tekst til. Det er mye som skal huskes! Jeg får også noe veiledning i det å være mamma, men trenger en del hjelp i hverdagen. Den beste hjelpen er å selv få være med å gjøre ting, ikke at ting blir gjort for meg.

Det er den internasjonale FAS dagen og jeg er opptatt av at gravide kvinner får kunnskap om farene med å drikke, og at 0- toleranse er viktig når en er gravid.

Det er ikke noen skam å ha FAS, vi er like mye verd som andre barn! Jeg vet at min mor ikke skadet meg med viten og vilje, hun var svært lei seg. På tross av skadene og mye strev, har jeg tross alt et godt liv.

___________________

Over hele verden markeres den internasjonale FAS-dagen i dag. Vi bidrar på vår måte gjennom dette blogginnlegget av Lena. Å drikke alkohol i svangerskapet kan føre til livslange skader, som hun beskriver her. Det er et tankekors at skadene fullt ut kan forebygges, ved ikke å drikke alkohol i svangerskapet. Forskning viser at en ikke kan angi en sikker nedre grense for hvor mye alkohol som skal til før det skader barnet, derfor anbefaler norske helsemyndigheter gravide og de som planlegger graviditet og holde seg helt unna alkohol.

Mer informasjon om FASD på våre nettsider.
Mer informasjon om FASD-kampanjen 9-9.

Read Full Post »

shutterstock-pregnant-alcoholJeg reagerer sterkt på at en erfaren gynekolog gir det jeg mener er direkte villedende informasjon om alkoholbruk i svangerskapet på en nettside.

«Vi er mange gynekologer av den gamle garde som er litt oppgitt over at det med faren ved alkoholdrikking i graviditet er blitt så overdimensjonert». Slik innleder en av ekspertene til doktoronline.no svaret hun skriver til en gravid kvinne som er bekymret fordi hun har drukket alkohol tidlig i svangerskapet, før hun fikk bekreftet graviditet.
Eksperten oppsummerer videre «Det som er bekymringsfullt er gravide som drikker store mengder gjennom hele svangerskapet. Det kan medføre det man betegner som føtalt alkoholsyndrom». Hun viser videre til at de som var gravide på 70 tallet ikke visste bedre og noen drakk en del, og det ble «bra barn på tross av det».

Den gravide som stilte spørsmålet oppgir at hun ved en anledning har drukket to glass vin, og jeg er veldig enig med gynekologen i at det er en situasjon en ikke skal dramatisere. Jeg ville gitt samme råd til den gravide – gled deg over graviditeten og lykke til.

Men det er veldig alvorlig når en ekspert går ut med så villedende informasjon om de farer som er forbundet med å drikke alkohol i graviditet!
I Norge har vi retningslinje om at vi skal anbefale totalavhold i graviditet. Gynekologen argumenterer med at de er lettere å forholde seg til et totalforbud. Men retningslinjen er ikke vedtatt for å gjøre det lettvint. Retningslinjen er vedtatt på bakgrunn av rapport fra en ekspertgruppe som ble utgitt i 2005, «Alkohol og graviditet». Ekspertgruppen har gjennomgått internasjonale studier og rapporter og konkluderer med at en ikke finner noen sikker nedre grense for hva fosteret tåler. Samme konklusjon kommer det svenske Folkehelseinstituttet til i gjennomgang av flere internasjonale studier.

Jeg vil også vise til en amerikansk litteraturstudie som ble publisert i fjor sommer. Her konkluderes igjen med at en ikke finner en sikker nedre grense.

Det er selvfølgelig vanskelig forskning å vurdere hvor mye alkohol et foster tåler. Det er mange faktorer som virker inn, mors helse, om hun røyker, bruk av andre medikamenter og genetiske faktorer. Mengden teller selvfølgelig også. Men til nå har forskning vist at av alle rusmidler er det alkohol som er mest skadelig for fosteret. Alkoholen kan påvirke alle organer, men det er hjernen som er mest utsatt, blant annet fordi hjernen er under utvikling hele svangerskapet. Det er skade på hjerneutviklingen en er mest bekymret for ved bruk av mindre mengder alkohol i svangerskapet. En hjerneskade kan ikke heles ved operasjon eller medikamenter, og det mest vanlige er at det vil medføre en begrensing som vil vare livet ut.

Nå vil jeg igjen understreke at jeg ikke vil dramatisere at den gravide som ba om råd hadde drukket et par glass vin. I Norge har vi prøvd å nå ut med et nyansert budskap. I brosjyrer og filmer understrekes at hver dag uten alkohol teller. Har en drukket alkohol før en visste at en var gravid så er det viktig at en ikke bruker alkohol videre i svangerskapet.

Men det er alvorlig når en ekspert går ut og sier at det bare er fare for barnet hvis den gravide drikker store mengder gjennom hele svangerskapet. Jeg ser at det er over 1000 lesere som har vært inne og lest ekspertens innlegg – og til dere vil jeg si: Ikke lytt til denne eksperten. Se til forskning. Vær bevisst dine alkoholvaner når du planlegger graviditet og ikke drikk alkohol i svangerskapet.

Read Full Post »

illustrasjon_unge_web (1)”Jeg er så lei meg for alle bekymringene jeg påfører foreldrene mine. Nå får jeg ikke lenger hjelp av psykologen min heller. Tror de har gitt meg opp. Jeg har en hjerneskade fordi moren min drakk alkohol i svangerskapet, og det kan jo ikke behandles. Vet du noen plass familien min kan få hjelp?” Dette var en henvendelse vi fikk fra en kvinne på 18 år. Jeg kaller henne Nina. Nina er adoptert. Hun ble henvist barne- og ungdomspsykiatrien til utredning da hun var 14 år. Det var etter at hun hadde hatt veldig store problemer i skole og blant venner over lang tid. Hun ble sendt mellom barnevern, bup og habilitering. Da hun var 16 år fikk hun og familien beskjed om at lærevanskene og de sosiale vanskene skyldtes hennes biologiske mors alkoholbruk i svangerskap. Vi får jevnlig liknende henvendelser. Det er som oftest fra fosterforeldre som savner skikkelig utredning av fosterbarnet, selv om de vet at biologisk mor har alvorlig rusproblem. Det er foreldre som etterlyser bedre oppfølging etter at barnet har fått diagnose. Det er også fra barnevern som ber om råd. Hvordan hjelpe familiene det gjelder? Alkohol er det rusmidlet som er mest skadelig for fosteret. Det er hjernen som er mest utsatt fordi hjernen utvikler seg gjennom hele svangerskapet. Skader av alkoholbruk i svangerskap kalles ved en samlebetegnelse Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD. Barn med FASD blir ofte misforstått i barnehage og skole fordi skaden ikke er synlig. Utfordringer som går igjen, og som lett kan føre til misforståelser er: De er flinke med ord, men har allikevel dårlig språkforståelse. De har problemer med tall og tid, kommer ofte for sent og har problemer med å disponere penger. De har problemer med å overføre erfaringer fra en situasjon til en annen. Det medfører at de gjør samme feil om og om igjen. De har oppmerksomhetsproblemer, og klarer dårlig å forholde seg til sammensatte instruksjoner. De glemmer fort. Det som ble lært i går må repeteres i morgen. Mange barn med FASD har opplevd at de gjennom barneskoletiden har blitt oppfattet som vanskelige, late, upålitelige, den som splitter vennegjengen, uoppdragen osv. Det medfører mye lidelse for det enkelte barn, og for familien. All forskning tilsier at beste hjelp for et barn med FASD er: Tidlig utredning og diagnose, helst før skolealder. At de får vokse opp i stabile hjem. At de får tilpasset opplæring i skolen. Det å sette diagnose innenfor FASD er vanskelig. Det medfører også store etiske utfordringer. FASD sier noe om årsak til skaden. Det er en mor som drakk alkohol i svangerskapet som har skylden. Begrunnelsen for at barnet skal utredes og diagnostiseres er ikke at vi skal fordele skyld. Begrunnelsen for en tidlig diagnose er at barnet skal bli forstått med de begrensningene det har, og at barnet skal få tidlig tilpasset hjelp. Barnet skal ikke bli misforstått som den upålitelige, men skal forstås som barnet med noen medfødte begrensninger. Nina var godt kjent med at hennes mor hadde store rusproblemer. Mor var død da diagnose ble satt. Nina har vært opptatt av hvorfor ikke mor fikk bedre hjelp da hun var gravid. Videre lurer hun på hvorfor adoptivforeldrene hennes ikke fikk bedre hjelp og informasjon da hun flyttet til dem to år gammel. De offentlige hjelperne visste at mor ruset seg mye i svangerskapet. Hun måtte vente til hun var 14 år før dette ble utredet og de hun var nær fikk en annen forståelse for hvorfor hun var som hun var. Nå er hun 18 år, og hjelpeapparatet glipper igjen. Vi har laget et magasin der vi har samlet artikler og intervjuer om FASD. Vi har intervjuet de beste fagfolkene i landet på dette området, søsken og fosterforeldre. I magasinet finner du også oversikt over filmer og skriftlige veiledere for skole som er tilpasset norske forhold. Du kan laste ned magasinet her 

Trenger du flere får du magasinet gratis tilsendt ved henvendelse info@borgestadklinikken.no NB Historien er noe endret for at Nina ikke skal kunne kjennes igjen.

Read Full Post »

%d bloggere like this: